• Titulinis
  • Titulinis
  • Rašykite

Trumpalaikiai klimato pokyčiai (šimtai ir dešimtys metų)

SpausdintiSpausdinti

Analizuojant laikotarpį po paskutinio apledėjimo taip pat nustatyti mažesni vidutinės trukmės Žemės atmosferos temperatūros svyravimai.  Manoma, kad cikliniai svyravimai yra susiję su saulės spinduliuotės pokyčiais, kurių periodas - 11 metų. 

Kaip matyti grafike, be 11 m. Saulės aktyvumo kaitos ciklų, stebimi ir acikliniai pokyčiai. Vienas tokių Saulės aktyvumo sumažėjimų 16-18 a. lėmė 0,5-1 ºC globalų atšalimą vadinamą "Mažuoju ledynmečiu".

Žmogaus įtakota klimato kaita

Galiausiai, nuo XX a. pradžios įžengėme į globalaus šilimo laikotarpį, kuris yra įtakotas ir žmogaus veiklos pasekoje išmesto didelio kiekio šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Dėl šio poveikio vidutinė temperatūra yra artima Viduramžių šiltajam periodui. Skaitykite daugiau

Grįžti į "Klimato kaita"

© 2009 Visos teisės saugomos. Projektas "Darnus vystymasis".

sprendimas: IMODUS