Klimato kaita

Žiniasklaidos priemonėse periodiškai pasirodant abejonėms dėl žmogaus įtakos Žemės klimatui, absoliuti dauguma pasaulio mokslo visuomenės po kelių dešimtmečių išsamių tyrimų ir diskusijų sutaria, kad klimato pokyčiai dėl žmogaus veiklos jau vyksta ir būtina neatidėliojant imtis priemonių, kad padariniai nepasiektų katastrofinio masto.

Nesiliaujančias abejones plačiojoje visuomenėje įtakoja tai, kad klimato sistemą, kaip ir daugumą kompleksinių gamtos sistemų, yra itin sudėtinga perprasti dėl sistemos masto ir sudėtingumo. Įvairiose Žemės rutulio vietose klimato kaita pasireiškia skirtingai, be to, atskirais metais pasitaiko didelių klimatinių svyravimų. Panašiai 2009-2010 metų vidutines platumas užgriuvusi šalta žiema žiniasklaidos priemonėse sukėlė spekuliatyvių, moksliniais argumentais neparemtų abejonių bangą žmogaus įtakota klimato kaita. Akivaizdu, kad norint geriau suvokti klimato kaitos problematiką, svarbu bent jau bendrais bruožais pažinti pagrindinius globalų klimatą įtakojančius veiksnius.

KLIMATO KAITOS PRIEŽASTYS IR MASTAI

Turimi gana tikslūs kelių šimtmečių klimato parametrų tiesioginių matavimų duomenys mums suteikia svarbią informaciją apie trumpalaikius klimatinius svyravimus, tačiau nėra pakankami spręsti apie ilgalaikius globalaus klimato pokyčius. Pastariesiems nustatyti pasitelkiami paleoklimatiniai tyrimai, kurie leidžia apytiksliai įvertinti Žemės klimatinius parametrus prieš tūkstančius ir net milijonus metų. Surinkti duomenys neabejotinai rodo, kad vidutinė Žemės atmosferos temperatūra nuo pat atmosferos susiformavimo laikų nuolat kito.

Ilgalaikiai klimato pokyčiai (milijonai metų)

Vidutinės trukmės pokyčiai (tūkstančiai metų)

Trumpalaikiai pokyčiai (šimtai bei dešimtys metų)


NASA parengtas informacinis filmas apie klimato kaitą ir jos priežastis (anglų k.)

Trumpai ir aiškiai apie klimato kaitą (anglų k.)